top of page

TALLSTANDER &

SVARSTANDER

Tall og svartander, kode, melding, heising av flagg

Signalflagg må ikke mangle på noe skip. Tradisjonelt måten å kommunisere mellom skip på. Brukes fortsatt ved festlige anledninger for å dekorere (fortau) et skip. Egnet for profesjonelle og fritidsbåter. Et verdifullt kommunikasjonsverktøy for på vannet. Flaggbutikk er leverandør av alle 40 signalflaggene.

 

Internasjonale maritime signalflagg er betegnelsen på bestemte flagg som benyttes maritimt, dels for å angi bestemte bokstaver og dels for å angi en bestemt kode (melding) ved heising av et enkelt flagg. 

 

Klikk på flagg for mer informasjon

Tallstander 1 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 1 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 2 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 2 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 3 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 3 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 4 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 4 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 5 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 5 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 6 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 6 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 7 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 7 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 8 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 8 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 9 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 9 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 0 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander 0 fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander fra NOK 149 inkl.mva

Tallstander fra NOK 149 inkl.mva

Svarstander V1 fra NOK 149 inkl.mva

Svarstander V1 fra NOK 149 inkl.mva

Svarstander V2 fra NOK 149 inkl.mva

Svarstander V2 fra NOK 149 inkl.mva

Svarstander V3 fra NOK 149 inkl.mva

Svarstander V3 fra NOK 149 inkl.mva

bottom of page