top of page

Les mer om flaggreglene

Flaggprotokoll

Flagginstruksen er beregnet på staten, provinser og kommuner. Privatpersoner, institusjoner og bedrifter kan følge denne flagginstruksen. Alle retningslinjer gjelder for fødselsdager til medlemmer av kongehuset. Mer informasjon og alle offisielle flaggdatoer finner du på denne informasjonssiden.

§ 1: I henhold til lov om Norges flagg av 10. desember 1898 § 1 skal Norges handelsflagg være høirødt og delt i fire rettvinklede firkanter ved et mørkeblått kors der er adskilt fra de røde firkanter ved en hvit bord.

Flaggets bredde skal forholde seg til dets lengde som 16 til 22. De to røde firkanter nærmest flaggstangen skal være kvadratiske og hvert av dem innta 6/16 av flaggets bredde eller 6/22 av dets lengde. De to ytre firkanter som er av samme bredde som de kvadratiske, skal innta 12/22 av flaggets lengde.

Bredden av det blå kors skal utgjøre 2/16 av flaggets bredde eller 2/22 av dets lengde, og bredden av den hvite bord 1/16 av flaggets bredde eller 1/22 av dets lengde.

§ 2: I samme lovs § 2 er det bestemt at nevnte flagg skal benyttes på handelsfartøier når de i utenlandsk havn ønsker å erholde beskyttelse og bistand av Norges legasjoner, konsulater eller handelsagenter. 

Videre er det bestemt at samme flagg med splitt og tunge benyttes på statens offentlige bygninger, post- og tollfartøier, dog således at i postflaggets og tollflaggets midte anbringes et hvitt felt hvori ordene « Post » eller « Toll » med krone over.

§ 3: I henhold til lovens § 2 bør anvendelsen av flagg med splitt og tunge, forsåvidt bygninger angår, være innskrenket til kun å gjelde de av statens offentlige institusjoner benyttede bygninger der enten er statens (statskirkens) eiendom eller som er leiet av staten og for den vesentligste del benyttes av vedkommende statsinstitusjoner. 

Denne innskrenkning gjelder dog ikke forsåvidt angår Norges utenrikske stasjoner. Derimot er der ikke adgang til å anvende splittflagg på hus som er statseiendom, når bygningen helt eller for den vesentligste del er bortleiet til private. 

Videre bør fartøier, leiet av tollvesenet og av statens havnevesen være berettiget til under sin tjeneste å føre splittflagg. 

Postførende fartøier kan bruke postflagg bare når skibet er norsk og rederiet har kontrakt med staten om postførsel, og kun i de ruter kontrakten om postførselen gjelder. Skib som bare fører skibsbrev eller kun har postkasse ombord, må bare bruke postflagg efter poststyrets spesielle tillatelse. 

Ved utstillinger, dyrskuer, fester o.lign., som ikke arrangeres av staten, må statsflagg ikke benyttes.

§ 4: Det skal flagges ved statlige virksomheter på de offisielle flaggdager. Flagging skal skje ved bruk av statsflagget.

Når kan flagget henges?

Dessuten kan der også flagges med statsflagg ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset og av utenlandske statsoverhoder og fyrstelige personer, samt når det av hensyn til vedkommende statsinstitusjon utøvende virksomhet anses særlig viktig eller ønskelig.

Derimot må statsflagget ikke heises ved høytideligheter av helt privat karakter uten i forbindelse med vedkommende statsinstitusjons utøvende virksomhet.
0 Endret ved forskrift 3 des 2004 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2005).

§ 5: Flagget heises på stang på taket eller fra siden av bygningen eller på frittstående stang; på fartøi på flaggspill akter eller under gaffelen.

§ 6: Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00 hvis solen går ned etter denne tid.

I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 10.00 og hales kl. 15.00.

Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler for flagning til sjøs.

På tollvesenets bygninger og fartøier samt på havnevesenets fartøier kan der også flagges utenfor de ovennevnte tider. Nærmere bestemmelser herfor gis av vedkommende departement.

§ 7: Alle spørsmål om bruk av statsflagg på offentlige bygninger blir i tvilstilfelle gjennem vedkommende fagdepartement å forelegge for Utenriksdepartementet.

©Regjeringen.no

Hvordan bretter jeg det norske flagget?

Du bretter flagget i tredjedeler. Brett så flagget vinkelrett på forrige brett på utsiden og gjenta dette igjen. Du skal bare se den blå fargen på utsiden: på denne måten er den hvite stripen beskyttet mot smuss og lyset kan ikke endre den røde fargen. Blå er best egnet til dette.

Heng opp landsflagg

Et flagg som hyllest til en nasjon skal for eksempel ikke henge ute om natten. Et landsflagg heves ved soloppgang og senkes ved solnedgang. Bare hvis et landsflagg er opplyst av lyskastere på begge sider, kan det bli hengende etter solnedgang (flaggbelysning). Et flagg skal ikke berøre bakken. Tidligere ble et flagg som berørte bakken brent. I dag er det ikke lenger slik. Flagget kan da enkelt vaskes. Kluten blir brent når den er bevisst misbrukt.

Flere (lands) flagg

Vil du henge flere flagg ved siden av hverandre? Da skal alle flagg ha samme størrelse. Hvis ikke, bør de i det minste være i samme høyde.

 

Det viktigste flagget – i Norge den nasjonale trikoloren – får alltid en hedersplass. Med to flagg er hedersplassen til høyre, basert på posisjonen med ryggen mot bygningen og ansiktet mot flaggene. Med tre flagg er hedersplassen i midten. Det nest viktigste flagget går til høyre.

 

Hvis det i tillegg til det norske flagget flagges andre land, kan du bestemme deres rangering ved å bruke den første bokstaven i de franske navnene til de involverte landene. Nasjonalflagget henger alltid i midten. Det første landet i alfabetet går til høyre (forutsatt posisjonen med ryggen mot bygningen og ansiktet mot flaggene), det neste til venstre, det neste til høyre ... vekselvis fra midten.

 

Den europeiske unions flagg er et foreningsflagg og rangerer sist. Ved heising av flaggene heises de fra utsiden til innsiden. Det viktigste kommer sist. Nasjonalsangen spilles ofte på den tiden.

Provinsiell og regional

For et kommunalt eller provinsielt flagg avhenger plasseringen av arrangementet. For eksempel ved et kommunalt arrangement henger alltid kommuneflagget til høyre, basert på posisjonen med ryggen mot bygget. Det er ingen bestemmelser om antall flagg rundt for eksempel et rådhus. Når man markerer en byfrigjøring, foretrekkes byflagget fremfor den nasjonale trikoloren. Vil du henge kommune-, provins- og landsflagg ved siden av hverandre? Og har den begivenheten et provinsielt preg? Plasser deretter provinsflagget til høyre og kommuneflagget til venstre for det norske flagget (forutsatt posisjonen med ryggen mot bygningen og ansiktet mot flaggene). Vimpler kan alltid henge fra flaggstangen som dekorasjon. For å fremheve et lokalt arrangement kan du for eksempel kombinere en provinsiell eller kommunal vimpel med et flagg. Hvis du ikke vil fornekte ditt opphav i en europeisk sammenheng, kan du for eksempel henge en norsk vimpel over flagget til EU.

Reklameflagg

Har du en utenlandsk gjest og vil du henge et flagg med logoen din i tillegg til det norske flagget? Da vil logoflagget være til venstre for det norske flagget og flagget til gjestenes land til høyre (forutsatt posisjonen med ryggen mot bygningen og ansiktet mot flaggene).

Flaggdagen Norge.png
bottom of page