top of page
  • Forfatterens bildeAdmin

Flaggetikett på vannet


Du kan også møte forskjellige flagg på vannet. Men hva betyr flaggene, og hvordan skal man egentlig flagge dem etter etiketteregler? Generelt gjelder følgende fire regler: 1. Med mindre annet er spesifisert, skal platene og flaggene som et skip er pålagt å bære i henhold til denne forskriften, være rektangulære. 2. De må ikke være skitne og fargene må ikke falmes. 3. Dimensjonene skal minst være som følger: A. for skilt og flagg: en lengde og en høyde på minst 1 m hver; B. for streamers: en lengde på minst 1 m og en høyde på den ene siden på minst 0,50 m. 4. For små skip kan det uansett tredje ledd benyttes gjenstander av mindre dimensjoner som står i forhold til størrelsen på det lille skipet. Dimensjonene skal imidlertid uansett være slik at det sikres god sikt. I tillegg er det også etablert regler i flaggetikette for de ulike flaggene som er vanlig å vises på en båt. For de fem og andre flaggene er dette meningen og reglene.

Nasjonalflagget Et nasjonsflagg skal plasseres på hekken i henhold til flaggetiketten. Den må ha passende størrelse og må aldri henge i vannet. Et nasjonsflagg er et flagg til landet ditt. Hvordan skal en nasjonsflaggstang plasseres? Flaggstangen til et nasjonsflagg skal plasseres rett bak i fartøyets akse. Hvis dette ikke er mulig, kan han flytte litt til styrbord. Har du en flatbunnet eller rund yacht? Da kan du kun bruke en buet flaggstang plassert på roret. Når kan nasjonalflagget flagges? Nasjonalflagget kan kun flagges på dagtid når noen er om bord. Klubbflagget Et klubbflagg er en vimpel (likbenet trekant) med et høyde/breddeforhold på 2:3. I henhold til flaggetiketten kan du bare bruke ett av et klubbflagg om gangen. Hvordan skal et klubbflagg vises? Et klubbflagg kan bæres på toppen av masten eller på babordssprederen. I motorbåter uten mast er dette på baugen. Når kan klubbflagget brukes? Klubbflagget kan flagges dag og natt når noen er om bord. Geuzen-flagget Et Geuzen-flagg er et rektangulært flagg og vanligvis en liten provinsiell, urban eller personlig vimpel. Hvordan skal et Geuzen-flagg flagges? Et Geuzen-flagg skal flagges på baugen av båten. Når kan Geuzen-flagget brukes Geuzen-flagget kan kun flagges på dagtid sammen med nasjonalflagget. Høflighetsflagget Et høflighetsflagg er ofte et nasjonalflagg eller Geuzen-flagg som du bærer av respekt for et annet land du besøker. Hjemme kan dette være et provinsflagg og i utlandet et landsflagg. Hvordan skal et høflighetsflagg flagges? Du flagger under 1. spreder. Du kan derfor kun føre dette flagget med nasjonalflagget. Når kan høflighetsflagget flagges? Høflighetsflagget kan kun flagges på dagtid sammen med nasjonsflagget.

Eieren eller besøksflagget Eier- eller besøksflagg, også kalt drikkeflagg, er et rektangulært flagg som indikerer om eieren ønsker å ta imot besøkende. Et drikkeflagg er laget av eieren selv. For eksempel betyr et flagg med en kopp kaffe at eieren ønsker å ta imot besøk, men et blått flagg betyr at ingen besøkende ønskes. Ingen eiers flagg ennå? Med vår designmodul kan du enkelt lage din egen! Hvordan skal et eier- eller besøksflagg flagges? En eiers eller besøkendes flagg må flagges i styrbord spreder under ethvert høflighetsflagg. Dette er imidlertid kun tillatt når skipet står stille. Når kan eier- eller besøksflagget brukes? Eierens eller besøkendes flagg kan kun føres på et stillestående skip på dagtid, såfremt eieren er tilstede. Andre flagg og vimpler kan medbringes i babordsprederen i henhold til flaggetiketten.


Trenger du et båtflagg eller vimpel ta kontakt med vår forhandler Florevika AS


Comments


bottom of page